W dniu 16 sierpnia 2022 r. wprowadzony został nowy wzór potwierdzenia zatrudnienia na rok szkolny 2022/2023.
Wszystkie potwierdzenia zatrudnienia na rok szkolny 2021/2022 złożone do 16 sierpnia 2022 r. straciły ważność z dniem 1 września 2022 roku.
Uczestnicy szkoleń odbywających się od 1 września 2022 r. muszą legitymować się potwierdzeniem zatrudnienia na rok szkolny 2022-2023.

webinarium

Kosmiczne lekcje

SKOL-1 Kosmiczne lekcje P 1-3 4-6 7-8 PP

1 godz. online

Prowadzący: mgr Anna Grzybowska
mgr inż. Elżbieta Kawecka
mgr Elżbieta Pryłowska-Nowak
Projekt: szkolenie budżetowe
SKOL-1 Kosmiczne lekcje SKOL-1

Podczas webinarium zaprezentujemy rezultaty międzynarodowego projektu Future Space związanego z propagowaniem wiedzy na temat eksploracji kosmosu. Szczególnie zwrócimy uwagę na tematykę zrównoważonego rozwoju oraz korzyści i zagrożenia związane z podbojem kosmosu. Przedstawimy również przykłady wykorzystania metod aktywizujących oraz narzędzi TIK. Opowiemy również o przygotowanej grze edukacyjnej, która może uatrakcyjnić zajęcia w szkole ponadpodstawowej.


Zajęcia stacjonarne

LP. Termin Miejsce
1 26.09.2022 (poniedziałek)
w godz. 17:00 - 18:00
Spotkanie online w czasie rzeczywistym

Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.