Po lewej stronie znajduje się kilkoro dzieci 7-9 letnich siedzących na podłodze. Grupa zajmuje się programowaniem robota. Dwie dziewczynki korzystają z laptopów. Baner po prawej stronie zawiera tekst: 'Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu'

szkolenie

Platformy GIS w edukacji geograficznej - online

SISPa-7 Platformy GIS w edukacji geograficznej - online P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. online

Prowadzący: mgr Małgorzata Witecka
Projekt: szkolenie budżetowe
SISPa-7 Platformy GIS w edukacji geograficznej - online SISPa-7

Geograficzne Systemy Informacyjne pozwalają na naukę pracy z mapą cyfrową. Pokazują możliwości wykorzystania umiejętności zdobytych na lekcjach geografii. Ten zbiór nowych technologii w geografii, służy do gromadzenia i analizowania danych przestrzennych, a następnie ich prezentacji w atrakcyjnej formie graficznej. W czasie szkolenia poznamy wybrane portale udostępniające dane GIS ze szczególnym uwzględnieniem map lidarowych oraz map prezentujących dostępne dane statystyczne na mapach.


Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.