Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

szkolenie

Platformy GIS w edukacji geograficznej

SISPa-2 Platformy GIS w edukacji geograficznej P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. online

Prowadzący: mgr Małgorzata Witecka
Projekt: szkolenie budżetowe
SISPa-2 Platformy GIS w edukacji geograficznej SISPa-2

Geograficzne Systemy Informacyjne pozwalają na naukę pracy z mapą cyfrową. Pokazują możliwości wykorzystania umiejętności zdobytych na lekcjach geografii. Ten zbiór nowych technologii w geografii, służy do gromadzenia i analizowania danych przestrzennych, a następnie ich prezentacji w atrakcyjnej formie graficznej. W czasie szkolenia poznamy wybrane portale udostępniające dane GIS ze szczególnym uwzględnieniem map lidarowych oraz map prezentujących dostępne dane statystyczne na mapach.


Zajęcia stacjonarne

LP. Termin Miejsce
1 13.12.2021 (poniedziałek)
w godz. 17:00 - 21:00
Spotkanie online w czasie rzeczywistym

Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.