Po lewej stronie znajduje się kilkoro dzieci 7-9 letnich siedzących na podłodze. Grupa zajmuje się programowaniem robota. Dwie dziewczynki korzystają z laptopów. Baner po prawej stronie zawiera tekst: 'Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu'

szkolenie

Interaktywne dokumenty w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

SINT-2 Interaktywne dokumenty w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych P 1-3 4-6 7-8 PP

20 godz. online

Prowadzący: mgr Renata Sidoruk-Sołoducha
mgr Ewa Kowalska
SINT-2 Interaktywne dokumenty w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych SINT-2

Nauczanie w dobie cyfryzacji wymaga głębokiego przemyślenia i poszukiwania różnych rozwiązań, czyli rezyliencji i responsywności edukatora. Interaktywne materiały mogą ten proces wesprzeć. Mogą być one wykorzystane bezpośrednio podczas lekcji stacjonarnych do pracy samodzielnej, grupowej oraz podczas realizacji projektów edukacyjnych, doświadczeń, rozwiązywania problemów, analizowania danych, wyciągania wniosków. Podczas szkolenia pokażemy przykłady narzędzi do tworzenia interaktywnych dokumentów oraz konkretne, innowacyjne rozwiązania edukacyjne. 


Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.