Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

webinarium

Google Earth w praktyce szkolnej – część 3

SGE3-3 Google Earth w praktyce szkolnej – część 3 P 1-3 4-6 7-8 PP

2 godz. online

Prowadzący: mgr Małgorzata Witecka
Projekt: szkolenie budżetowe
SGE3-3 Google Earth w praktyce szkolnej – część 3 SGE3-3

Spotkanie jest przeznaczone dla osób, które uczestniczyły w webinarium SGE1 lub znają program Google Earth. Na spotkaniu uczestnicy poznają narzędzia do uzyskiwania zdjęć historycznych i pracy z nimi na lekcjach oraz możliwości ich zapisywania, poznają mapy historyczne Rumsey’a oraz możliwości wykorzystania warstwy – Budynki 3D.


Zajęcia stacjonarne

LP. Termin Miejsce
1 31.08.2022 (środa)
w godz. 16:00 - 17:30
Spotkanie online w czasie rzeczywistym

Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.