Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

szkolenie

Desmos – kalkulator graficzny online na lekcjach matematyki

SDES-3 Desmos – kalkulator graficzny online na lekcjach matematyki P 1-3 4-6 7-8 PP

15 godz. online

Prowadzący: mgr Hanna Basaj
SDES-3 Desmos – kalkulator graficzny online na lekcjach matematyki SDES-3

Podczas szkolenia poznamy bezpłatne narzędzie – kalkulator graficzny Desmos, dostępny online. Aplikacja przeznaczona do tworzenia statycznych i dynamicznych wykresów funkcji, jest przydatna dla uczniów uczących się sporządzania wykresów i badających własności funkcji oraz dla nauczycieli do przygotowywania pomocy dydaktycznych na lekcje. Z Desmos można korzystać na urządzeniach przenośnych i komputerach stacjonarnych.


Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.