Po lewej stronie znajduje się kilkoro dzieci 7-9 letnich siedzących na podłodze. Grupa zajmuje się programowaniem robota. Dwie dziewczynki korzystają z laptopów. Baner po prawej stronie zawiera tekst: 'Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu'

szkolenie

Matura z biologii – analiza wyników 2022 oraz formuła 2023

SBIMb-1 Matura z biologii – analiza wyników 2022 oraz formuła 2023 P 1-3 4-6 7-8 PP

2 godz. online

Prowadzący: mgr Renata Sidoruk-Sołoducha
Ścieżka: Przygotowanie do matury
SBIMb-1 Matura z biologii – analiza wyników 2022 oraz formuła 2023 SBIMb-1

W czasie szkolenia przedstawimy wyniki matury z biologii ze szczególnym uwzględnieniem zadań sprawiających największe trudności. Przedstawione zostaną również zmiany w formule 2023 oraz wskazówki metodyczne do dalszej pracy z uczniami przygotowującymi się do egzaminu maturalnego z biologii. Szkolenie będzie prowadzić ekspertka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Pani Aleksandra Bielecka.


Zajęcia stacjonarne

LP. Termin Miejsce
1 28.11.2022 (poniedziałek)
w godz. 16:30 - 18:30
Spotkanie online w czasie rzeczywistym

Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.