szkolenie

Python cz. 2.2 – algorytmika

PPA2-2 Python cz. 2.2 – algorytmika P 1-3 4-6 7-8 PP

20 godz. online

Prowadzący: dr Katarzyna Olędzka
mgr inż. Agnieszka Samulska
Projekt: szkolenie budżetowe
Ścieżka: Pythonowa ścieżka
PPA2-2 Python cz. 2.2 – algorytmika PPA2-2

Podstawą zajęć jest rozwiązywanie problemów algorytmicznych, które można wykorzystać na zajęciach z uczniami. Tematyka zajęć będzie dotyczyła zagadnień takich jak: wyszukiwanie elementów zbiorze uporządkowanym i nieuporządkowanym, sortowanie przez proste zliczanie i wybór. Zajmiemy się również problemem złożoności obliczeniowej.


Wymagania wstępne

Ukończenie szkolenia Python 2.1.

Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.