baner

szkolenie

Zajęcia z komputerem w klasie 2

NZA2-5 Zajęcia z komputerem w klasie 2 P 1-3 4-6 7-8 PP

10 godz. online

Prowadzący: mgr Renata Rudnicka
mgr Marta Wnukowicz
Projekt: szkolenie budżetowe
NZA2-5 Zajęcia z komputerem w klasie 2 NZA2-5

W czasie szkolenia dowiemy się jak stosować poznane narzędzia i proponowane aktywności w przygotowaniu uczniów do wykorzystania TIK w czasie tworzenia różnorodnych wypowiedzi np. pisemnej, ustnej, graficznej, bezpiecznego korzystania z internetu oraz rozwijania myślenia logicznego. Doskonalimy umiejętność komunikowania się z wykorzystaniem technologii.

Szkolenie składa się ze spotkań synchronicznych (uczestnicy szkolenia spotykają się online w jednym, określonym przez organizatorów czasie) oraz pracy asynchronicznej.


Wymagania wstępne

Podstawy pracy z komputerem i korzystania z Internetu.

Zajęcia stacjonarne i synchroniczne online

LP. Termin Miejsce
1 12.04.2021 (poniedziałek)
w godz. 17:30 - 19:00
Spotkanie online w czasie rzeczywistym
2 19.04.2021 (poniedziałek)
w godz. 17:30 - 19:00
Spotkanie online w czasie rzeczywistym

Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.