szkolenie

Zajęcia z komputerem w klasie 2

NZA2-2 Zajęcia z komputerem w klasie 2 P 1-3 4-6 7-8 PP

10 godz. online

Prowadzący: mgr Dorota Janczak
mgr Renata Rudnicka
mgr Marta Wnukowicz
NZA2-2 Zajęcia z komputerem w klasie 2 NZA2-2

Szkolenie rozpoczyna się i kończy spotkaniem online w godz. 17.30 – 19.45.

W czasie szkolenia dowiemy się jak stosować poznane narzędzia i proponowane aktywności w przygotowaniu uczniów do wykorzystania TIK w czasie tworzenia różnorodnych wypowiedzi np. pisemnej, ustnej, graficznej, bezpiecznego korzystania z internetu oraz rozwijania myślenia logicznego. Doskonalimy umiejętność komunikowania się z wykorzystaniem technologii.


Wymagania wstępne

Podstawy pracy z komputerem i korzystania z Internetu.

Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.