Po lewej stronie znajduje się kilkoro dzieci 7-9 letnich siedzących na podłodze. Grupa zajmuje się programowaniem robota. Dwie dziewczynki korzystają z laptopów. Baner po prawej stronie zawiera tekst: 'Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu'

szkolenie

Edukacja czytelnicza i TIK

NECZ-1 Edukacja czytelnicza i TIK P 1-3 4-6 7-8 PP

20 godz. online

Prowadzący: mgr Renata Rudnicka
NECZ-1 Edukacja czytelnicza i TIK NECZ-1

Na szkoleniu pokażemy, jak usprawnić oraz uatrakcyjnić swoją pracę nauczyciela podczas edukacji czytelniczej. Nauczymy się projektować i tworzyć WebQuesty w oparciu o lektury szkolne w klasie 4. Przetestujemy narzędzia TIK, które można wykorzystać do badań postępów uczniów w czytaniu. Przygotujemy własne materiały z wykorzystaniem TIK przydatne do omawiania lektur. Poznamy najlepsze praktyki wykorzystania TIK w pracy z książką.  


Zajęcia

LP. Termin Miejsce
1 07.11.2023 (wtorek)
w godz. 16:00 - 17:30
Spotkanie online w czasie rzeczywistym
2 21.11.2023 (wtorek)
w godz. 16:00 - 17:30
Spotkanie online w czasie rzeczywistym

Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.