Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

konferencja

Interdyscyplinarne nauczanie przedmiotów przyrodniczych i ścisłych

KINP-1 Interdyscyplinarne nauczanie przedmiotów przyrodniczych i ścisłych P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

Prowadzący: mgr Anna Grzybowska
mgr inż. Elżbieta Kawecka
mgr Elżbieta Pryłowska-Nowak
KINP-1 Interdyscyplinarne nauczanie przedmiotów przyrodniczych i ścisłych KINP-1

Tematyka konferencji będzie opierała się na rezultatach międzynarodowego Projektu Future Space: wypracowanych programach edukacji kosmicznej dla szkół i centrów nauki i wpływie ich realizacji na kształtowanie zainteresowania przedmiotami STEM oraz rozwojem ścieżek karier kosmicznych wśród młodych ludzi.

Podczas wykładów i warsztatów zaprezentujemy praktyczne rozwiązania dla szkół  związane ze  sposobami organizacji zajęć i procesu nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych w oparciu o tematykę kosmiczną: różnorodne, interdyscyplinarne materiały dydaktyczne, aktywizujące uczniów narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Grupa 1
Grupa 2

Zajęcia stacjonarne

LP. Termin Miejsce
1 10.06.2022 (piątek)
w godz. 09:00 - 14:30
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Nowogrodzka 73

Cennik