Po lewej stronie znajduje się kilkoro dzieci 7-9 letnich siedzących na podłodze. Grupa zajmuje się programowaniem robota. Dwie dziewczynki korzystają z laptopów. Baner po prawej stronie zawiera tekst: 'Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu'

konferencja

Konferencja „W poszukiwaniu eduMocji, czyli pewnego razu w szkole” - edycja online

P 1-3 4-6 7-8 PP

3 godz. online

Prowadzący: mgr Michał Grześlak
mgr Dorota Janczak
mgr Marcin Pawlik
mgr Elżbieta Pryłowska-Nowak
mgr inż. Janusz Wierzbicki
mgr Małgorzata Witecka
mgr Marta Wnukowicz
KEMOa-1 Konferencja „W poszukiwaniu eduMocji, czyli pewnego razu w szkole” - edycja online KEMOa-1

Link do konferencji: https://youtube.com/live/a0BAskLYcVM?feature=share

Transmisja konferencji - 16 maja 2023 roku, w godzinach 16.30-18.30 na kanale YouTube Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów w Warszawie.

Głównym celem konferencji jest przedstawienie możliwości i korzyści jakie przynosi stosowanie w edukacji nowych technologii (także narzędzi projektu Laboratoria Przyszłości) połączonych z aktywizującymi metodami nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia cyfrowych historii.

Udział w konferencji jest bezpłatny.


Zajęcia stacjonarne

LP. Termin Miejsce
1 16.05.2023 (wtorek)
w godz. 16:30 - 18:30
ORZ2, ul.

Cennik