Po lewej stronie znajduje się kilkoro dzieci 7-9 letnich siedzących na podłodze. Grupa zajmuje się programowaniem robota. Dwie dziewczynki korzystają z laptopów. Baner po prawej stronie zawiera tekst: 'Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu'

konferencja

Konferencja „W poszukiwaniu eduMocji, czyli pewnego razu w szkole”

P 1-3 4-6 7-8 PP

3 godz. stacjonarnych

Prowadzący: mgr Michał Grześlak
mgr Dorota Janczak
mgr Marcin Pawlik
mgr Elżbieta Pryłowska-Nowak
mgr inż. Janusz Wierzbicki
mgr Małgorzata Witecka
mgr Marta Wnukowicz
KEMO-2 Konferencja „W poszukiwaniu eduMocji, czyli pewnego razu w szkole” KEMO-2

Głównym celem konferencji jest przedstawienie możliwości i korzyści jakie przynosi stosowanie w edukacji nowych technologii (także narzędzi projektu Laboratoria Przyszłości) połączonych z aktywizującymi metodami nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia cyfrowych historii.

Udział w konferencji jest bezpłatny.


Zajęcia stacjonarne

LP. Termin Miejsce
1 10.01.2023 (wtorek)
w godz. 11:00 - 14:00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce, ul. Parkowa 6

Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.