konferencja

Konferencja "Edukacja dla bezpieczeństwa. Zmiany programowe, teoria i praktyka przedmiotu w codziennym życiu"

P 1-3 4-6 7-8 PP

3 godz. stacjonarnych

Prowadzący: mgr Anna Grzybowska
mgr Małgorzata Witecka
KEDB1-1 Konferencja KEDB1-1

Konferencja "Edukacja dla bezpieczeństwa. Zmiany programowe, teoria i praktyka przedmiotu w codziennym życiu" przeznaczona jest dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa oraz wszystkich nauczycieli i wychowawców zainteresowanych tematyką reagowania w sytuacjach kryzysowych. Oprócz zmian programowych w nauczaniu przedmiotu zwrócimy uwagę na praktyczne i psychologiczne aspekty zachowań ludzkich w sytuacji kryzysowej. Przedstawimy również ciekawe rozwiązania do wykorzystania w czasie zajęć z uczniami.


Zajęcia stacjonarne

LP. Termin Miejsce
1 14.12.2022 (środa)
w godz. 15:00 - 17:10
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Nowogrodzka 73

Cennik