Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

szkolenie

Bezpłatny Office 365, część IV – Teams i administracja

WOE4-8 Bezpłatny Office 365, część IV – Teams i administracja P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

Prowadzący: mgr Michał Grześlak
mgr inż. Janusz Wierzbicki
Projekt: szkolenie budżetowe
Ścieżka: Bezpłatny Office365 dla edukacji
WOE4-8 Bezpłatny Office 365, część IV – Teams i administracja WOE4-8

Podczas zajęć będziemy doskonalić umiejętność sprawnego zarządzania usługą Office 365. Omówimy, jak dodać nowych użytkowników i jak ustawić nowe hasło zapominalskiemu uczniowi. Nauczymy się zarządzać zamkniętym miejscem, które można wykorzystać do przechowywania dokumentów. Pokażemy również jak skontaktować się z pomocą techniczną, gdy coś nie działa.


Wymagania wstępne

Podstawy pracy z komputerem i korzystania z Internetu.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które były uczestnikami co najmniej dwóch wcześniejszych szkoleń oferowanych w ramach ścieżki Office.

Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.