Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

szkolenie

Bezpłatny Office 365, część IV – Teams i administracja

WOE4-6 Bezpłatny Office 365, część IV – Teams i administracja P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

Prowadzący: mgr Michał Grześlak
mgr inż. Janusz Wierzbicki
Projekt: szkolenie budżetowe
Ścieżka: Bezpłatny Office365 dla edukacji
WOE4-6 Bezpłatny Office 365, część IV – Teams i administracja WOE4-6

Podczas zajęć będziemy doskonalić umiejętność sprawnego zarządzania usługą Office 365. Omówimy, jak dodać nowych użytkowników i jak ustawić nowe hasło zapominalskiemu uczniowi. Nauczymy się zarządzać zamkniętym miejscem, które można wykorzystać do przechowywania dokumentów. Pokażemy również jak skontaktować się z pomocą techniczną, gdy coś nie działa.


Wymagania wstępne

Podstawy pracy z komputerem i korzystania z Internetu.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które były uczestnikami co najmniej dwóch wcześniejszych szkoleń oferowanych w ramach ścieżki Office.

Zajęcia stacjonarne i synchroniczne online

LP. Termin Miejsce
1 26.10.2021 (wtorek)
w godz. 09:00 - 13:00
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Nowogrodzka 73

Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.