baner

szkolenie

Bezpłatny Office 365, część III – współpraca i dokumenty

Zarządzanie czasem i innymi zasobami

WOE3-7 Bezpłatny Office 365, część III – współpraca i dokumenty P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

Prowadzący: mgr Michał Grześlak
mgr inż. Janusz Wierzbicki
Projekt: szkolenie budżetowe
Ścieżka: Bezpłatny Office365 dla edukacji
WOE3-7 Bezpłatny Office 365, część III – współpraca i dokumenty WOE3-7

Podczas szkolenia poznamy narzędzia ułatwiające sprawne organizowanie pracy zarówna nauczyciela, jak i uczniów. Poznamy, jak dzielić się informacjami w grupie oraz zorganizować zamknięte miejsce do prezentacji filmów uczniowskich. Nauczymy się korzystać z narzędzia do tworzenia ankiet i sprawdzianów.


Wymagania wstępne

Umiejętność posługiwania się komputerem i typowymi narzędziami peryferyjnymi (klawiatura, monitor, mysz) oraz pracy w środowisku Windows w zakresie: zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, korzystania z podręcznych aplikacji Windows, jak również pracy w sieci Internet. Podczas zajęć szkoleniowych wymagany jest dostęp uczestników do swojej poczty elektronicznej.

Ukończone szkolenia: Bezpłatny Office 365, część I - wprowadzenie i Bezpłatny Office 365, część II - notatki i materiały.

 

Zajęcia stacjonarne i synchroniczne online

LP. Termin Miejsce
1 16.11.2021 (wtorek)
w godz. 09:00 - 13:00
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Nowogrodzka 73

Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.