W dniu 16 sierpnia 2022 r. wprowadzony został nowy wzór potwierdzenia zatrudnienia na rok szkolny 2022/2023.
Wszystkie potwierdzenia zatrudnienia na rok szkolny 2021/2022 złożone do 16 sierpnia 2022 r. straciły ważność z dniem 1 września 2022 roku.
Uczestnicy szkoleń odbywających się od 1 września 2022 r. muszą legitymować się potwierdzeniem zatrudnienia na rok szkolny 2022-2023.

szkolenie

Obsługa drukarki 3D

WD3D-4 Obsługa drukarki 3D P 1-3 4-6 7-8 PP

3 godz. stacjonarnych

Prowadzący: mgr inż. Bartłomiej Krowiak
Projekt: szkolenie budżetowe
WD3D-4 Obsługa drukarki 3D WD3D-4

Podczas spotkania zapoznamy się z obsługą drukarki 3D: nauczymy się ją kalibrować, wymieniać filament oraz uruchamiać proces wydruku. Zdobyta wiedza i umiejętności bezapelacyjnie przydadzą się podczas prowadzenia w szkołach zajęć związanych z programem Laboratoria Przyszłości.


Zajęcia stacjonarne

LP. Termin Miejsce
1 29.09.2022 (czwartek)
w godz. 16:30 - 19:00
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10

Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.