szkolenie

Metody aktywizujące i TIK w geografii

SMAG-2 Metody aktywizujące i TIK w geografii P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

Prowadzący: mgr Anna Grzybowska
SMAG-2 Metody aktywizujące i TIK w geografii SMAG-2

Szkolenie dla nauczycieli geografii, w czasie którego zapoznają się oni z najnowszymi metodami pracy z uczniami oraz sposobami przygotowania własnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK. Wymienimy się również informacjami o bezpłatnych pomocach dydaktycznych dostępnych w sieci. Ważnym punktem szkolenia będzie poznanie zasad tworzenia map myśli, zarówno na papierze, jak i na komputerze.


Wymagania wstępne

Podstawy pracy z komputerem i korzystania z Internetu.

Zajęcia stacjonarne

LP. Termin Miejsce
1 11.10.2019 (piątek)
w godz. 15:45 - 19:45
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Nowogrodzka 73

Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.