szkolenie

GeoGebra w szkole podstawowej cz. 2

SGP2-2 GeoGebra w szkole podstawowej cz. 2 P 1-3 4-6 7-8 PP

40 godz. online

Prowadzący: mgr Hanna Basaj
SGP2-2 GeoGebra w szkole podstawowej cz. 2 SGP2-2

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają bardziej zaawansowane możliwości darmowego i dynamicznego programu GeoGebra. Wykorzystują program, jako laboratorium matematyczne do poznawania własności figur płaskich i przestrzennych, przekształcania figur, rozwiązywania zadań dowodowych, tworzenia animacji, wykorzystują układ współrzędnych 2D i 3D, tworzenia zadań generatorowych (to samo zadanie z możliwością zamiany danych liczbowych) z miejscem do udzielenia krótkiej odpowiedzi, odpowiedź ucznia jest automatycznie sprawdzana i wyświetla się adekwatny do niej komentarz, przygotowania interaktywnych ćwiczeń z algebry i geometrii. Uczestnicy szkolenia poznają możliwości platformy GeoGebra, jako miejsca do publikowania i udostępniania uczniom przygotowanych pomocy dydaktycznych. Zapoznają się z możliwościami wykorzystania GeoGebry na lekcjach matematyki w szkole podstawowej.


Wymagania wstępne

Umiejętności posługiwania się GeoGebrą na poziomie elementarnym. Zaleca się wcześniejsze ukończenie szkolenia „GeoGebra w szkole podstawowej cz. 1” (SGP1).

 

Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.