szkolenie

Aplikacje edukacyjne w nauczaniu chemii

SACH-2 Aplikacje edukacyjne w nauczaniu chemii P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

Prowadzący: mgr inż. Justyna Kamińska
Projekt: szkolenie budżetowe
SACH-2 Aplikacje edukacyjne w nauczaniu chemii SACH-2

Podczas szkolenia zapoznamy się z możliwościami przygotowywania własnych pomocy dydaktycznych. Nauczymy się rysować wzory i tworzyć modele związków chemicznych w programach graficznych. Poznamy zasoby edukacyjne dostępne w sieci pomocne w nauczaniu i uczeniu się chemii oraz możliwości ich dostosowania do własnych potrzeb.


Zajęcia stacjonarne

LP. Termin Miejsce
1 28.11.2019 (czwartek)
w godz. 15:45 - 19:45
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Nowogrodzka 73

Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.