szkolenie

Przygotowanie uczniów do konkursu Logia

PLOG-1 Przygotowanie uczniów do konkursu Logia P 1-3 4-6 7-8 PP

20 godz. stacjonarnych + 10 godz. online

Prowadzący: mgr Agnieszka Borowiecka
mgr inż. Wanda Jochemczyk
PLOG-1 Przygotowanie uczniów do konkursu Logia PLOG-1

Podczas szkolenia pokażemy, jak pracować z uczniem zdolnym przygotowującym się do konkursu Logia. Będziemy doskonalić umiejętności programowania w języku Python oraz rozwiązywania problemów w formie algorytmów i ich realizacji komputerowej.


Zajęcia stacjonarne

LP. Termin Miejsce
1 17.09.2019 (wtorek)
w godz. 15:45 - 19:45
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10
2 24.09.2019 (wtorek)
w godz. 15:45 - 19:45
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10
3 01.10.2019 (wtorek)
w godz. 15:45 - 19:45
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10
4 08.10.2019 (wtorek)
w godz. 15:45 - 19:45
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10

Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.