konferencja

Kreatywny uczeń używa TIK

KTIK3 Kreatywny uczeń używa TIK P 1-3 4-6 7-8 PP

4 godz. stacjonarnych

KTIK3 Kreatywny uczeń używa TIK KTIK3

Program konferencji:

10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników

11.00 – 11.20 Otwarcie – wprowadzenie w tematykę konferencji oraz prezentacja gości.

11.20 – 12.30 Wystąpienia nauczycieli konsultantów OEIiZK w formie dynamicznych wykładów:

  • Rozwijanie kreatywności – nowe technologie, nowe metody
  • Inspirujemy uczniów do twórczej współpracy
  • IBSE i TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

12.30 – 13.00 Przerwa kawowa

13.00 – 14.00 Warsztaty dla nauczycieli, w czasie których nauczyciele będą mogli doskonalić swoje umiejętności pracy z TIK, poznając narzędzia do wykorzystania w pracy z kreatywnym uczniem.

14.00 – 14.15 Podsumowanie konferencji i losowanie nagród


Zajęcia stacjonarne

LP. Termin Miejsce
1 03.10.2019 (czwartek)
w godz. 11:00 - 14:30
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrołęce, ul. Parkowa 6

Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.