sieć współpracy - spotkanie

Twoje dane – Twoja sprawa

Sieć współpracy i samokształcenia dla uczestników programu UODO

BDANa-1 Twoje dane – Twoja sprawa P 1-3 4-6 7-8 PP


Prowadzący: mgr inż. Grażyna Gregorczyk
BDANa-1 Twoje dane – Twoja sprawa BDANa-1

Miejsce dzielenia się doświadczeniami oraz wspólnego rozwiązywania problemów, podnoszenia swoich kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do realizacji treści związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności. Możliwość zapoznania się ze stanem prawnym obowiązującym w Polsce na temat ochrony danych osobowych.


Zajęcia stacjonarne

LP. Termin Miejsce
1 27.04.2019 (sobota)
w godz. 08:00 - 15:00
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Nowogrodzka 73
2 11.05.2019 (sobota)
w godz. 08:00 - 15:00
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Nowogrodzka 73

Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego