Filtruj listę szkoleń

Grupa szkoleń:

Poziom edukacyjny:

Forma szkolenia:

Dzień tygodnia:

Ścieżka:

Projekt:

Delegatura:

Zaloguj się

Lista szkoleń

szkolenie

ABC doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wychowawców 

WDEZ-1 ABC doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wychowawców  P 1-3 4-6 7-8 PP

18 godz. stacjonarnych + 6 godz. online

WDEZ-1 ABC doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wychowawców  WDEZ-1

Szkolenie wprowadza w tematykę doradztwa edukacyjno-zawodowego. Każdy nauczyciel, a zwłaszcza wychowawca powinien wspierać uczniów w wyborze drogi rozwoju zawodowego. Kurs pozwala uczestnikom na zdobycie i usystematyzowanie podstawowej wiedzy zawodoznawczej w oparciu o różne zasoby dostępne w sieci.

szkolenie

Wizualizacja i narzędzia chmury na lekcjach chemii

SWIC-1 Wizualizacja i narzędzia chmury na lekcjach chemii P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

SWIC-1 Wizualizacja i narzędzia chmury na lekcjach chemii SWIC-1

Podczas szkolenia poznamy sposoby tworzenia modeli cząsteczek związków chemicznych i kryształów oraz ich wizualizacji w programach graficznych. Będzie także okazja do poznania wybranych symulacji, animacji, doświadczeń chemicznych wspierających naukę chemii. Poznamy również zasady tworzenia map myśli w wybranym programie.

szkolenie

GeoGebra w szkole ponadpodstawowej

P 1-3 4-6 7-8 PP

25 godz. stacjonarnych

SGEL-1 GeoGebra w szkole ponadpodstawowej SGEL-1
szkolenie

Bezpłatny Office 365, część III – współpraca i dokumenty

WOE3-2 Bezpłatny Office 365, część III – współpraca i dokumenty P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

WOE3-2 Bezpłatny Office 365, część III – współpraca i dokumenty WOE3-2

Podczas szkolenia poznamy narzędzia ułatwiające sprawne organizowanie pracy zarówna nauczyciela, jak i uczniów. Poznamy, jak dzielić się informacjami w grupie oraz zorganizować zamknięte miejsce do prezentacji filmów uczniowskich. Nauczymy się korzystać z narzędzia do tworzenia ankiet i sprawdzianów.

szkolenie

Programowanie w C++

P 1-3 4-6 7-8 PP

20 godz. online

PCPP-1 Programowanie w C++ PCPP-1

Na zajęciach poznamy podstawy języka C++. Wprowadzimy podstawowe konstrukcje języka i struktury danych. Będziemy rozwiązywać zadania algorytmiczne, które polegają na badaniu własności liczb całkowitych. Ponadto zainteresujemy się szyframi.

szkolenie

Aplikacje mobilne dla humanistów

HAPL-1 Aplikacje mobilne dla humanistów P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych + 15 godz. online

HAPL-1 Aplikacje mobilne dla humanistów HAPL-1

Podczas szkolenia będzie okazja poznać źródła informacji o ciekawych aplikacjach na urządzenia mobilne. Ocenimy i przetestujemy wybrane aplikacje pod kątem zastosowania dydaktycznego na lekcjach przedmiotów humanistycznych. Tematyką zajęć będzie też planowanie zajęć z uczniami z uwzględnieniem treści kształcenia z podstawy programowej z zastosowaniem aplikacji mobilnych.

szkolenie

Interaktywna nauka z aplikacjami mobilnymi

WSPA-1 Interaktywna nauka z aplikacjami mobilnymi P 1-3 4-6 7-8 PP

3 godz. stacjonarnych + 3 godz. online

WSPA-1 Interaktywna nauka z aplikacjami mobilnymi WSPA-1

Podczas zajęć w terenie poznamy aplikacje mobilne zawierające informacje o historii Warszawy i jej mieszkańcach. Poznamy przykłady zastosowań rozszerzonej rzeczywistości z zakresu kultury, sztuki, historii. Podyskutujemy jak oceniać aplikacje pod kątem zastosowania dydaktycznego.

Zajęcia stacjonarne planowane są w formie spaceru w centrum Warszawy w dn. 10.10.2019 r.

Zajęcia stacjonarne planowane są w formie spaceru w centrum Warszawy w dn. 10.10.2019 r.

szkolenie

Bezpłatny Office 365, część IV – Teams i administracja

WOE4-3 Bezpłatny Office 365, część IV – Teams i administracja P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

WOE4-3 Bezpłatny Office 365, część IV – Teams i administracja WOE4-3

Podczas zajęć będziemy doskonalić umiejętność sprawnego zarządzania usługą Office 365. Omówimy, jak dodać nowych użytkowników i jak ustawić nowe hasło zapominalskiemu uczniowi. Nauczymy się zarządzać zamkniętym miejscem, które można wykorzystać do przechowywania dokumentów. Pokażemy również jak skontaktować się z pomocą techniczną, gdy coś nie działa.

szkolenie

Aplikacje edukacyjne w nauczaniu chemii

SACH-1 Aplikacje edukacyjne w nauczaniu chemii P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

SACH-1 Aplikacje edukacyjne w nauczaniu chemii SACH-1

Podczas szkolenia zapoznamy się z możliwościami przygotowywania własnych pomocy dydaktycznych. Nauczymy się rysować wzory i tworzyć modele związków chemicznych w programach graficznych. Poznamy zasoby edukacyjne dostępne w sieci pomocne w nauczaniu i uczeniu się chemii oraz możliwości ich dostosowania do własnych potrzeb.

szkolenie

Metody aktywizujące i TIK w geografii

SMAG-2 Metody aktywizujące i TIK w geografii P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

SMAG-2 Metody aktywizujące i TIK w geografii SMAG-2

Szkolenie dla nauczycieli geografii, w czasie którego zapoznają się oni z najnowszymi metodami pracy z uczniami oraz sposobami przygotowania własnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK. Wymienimy się również informacjami o bezpłatnych pomocach dydaktycznych dostępnych w sieci. Ważnym punktem szkolenia będzie poznanie zasad tworzenia map myśli, zarówno na papierze, jak i na komputerze.